• podpalka_do_kominka

Podpa??ka do kominka

[ 8 ]

Dostępne
pojemności:


  • 0.5 l
  • 1 l

Nasza firma tworzy produkty równie?? w celu, aby szybko, ??atwo i wygodnie korzysta? z kominka. Pomy??l, w jaki sposób, móg??by?? u??atwi? sobie wykonywanie tak prostej, ale nu???cej czynno??ci?

Ka??dy z nas obawia si? tego, i?? podczas rozpalania naszego kominka, zacznie si? nam okropnie dymi?, b?dzie nieustanna potrzeba otwierania kominka, a tak??e mozolna praca nad rozpaleniem jego. Naprzeciw waszym oczekiwaniom stworzyli??my bardzo ??atw? w u??yciu podpa??k? do kominka, która to w mgnieniu oka pomo??e wam rozpali? kominek. Odpowiednia ilo??? naszej podpa??ki sprawi, ??e kominek zap??onie zanim zd???ymy si? ogl?dn??.

U??ywaj?c naszej podpa??ki do kominka teraz rozpalanie kominka stanie si? wygodne, czyste i szybkie. Pozwoli Ci to zaoszcz?dzi? czas i pieni?dze wydawane na niespe??niaj?ce Twoich oczekiwa?? podpa??ki.

B?dziesz móg?? rozkoszowa? si? widokiem ??arz?cego si? kominka i ciep??em w Twoim pomieszczeniu

Nasz produkt jest przyjazny ??rodowisku. Post?puj?c zgodnie z zasadami instrukcji, tak??e ca??kowicie bezpieczny dla zdrowia i nie maj?cy wp??ywu na jako??? przyrz?dzanych potraw.

Gwarantujemy maksimum satysfakcji.

Produkt jest pakowany w ciemne butelki typu PET zawieraj?cy bezpieczn? zakr?tk?, chroni?c? przed dzie?mi.

Posiada atesty PZH.


Istnieje również możliwość zamówienia towaru hurtowo:

Butelek
w zgrzewce:


  • 0.5 l - 18
  • 1 l - 9

Butelek
na palecie:


  • 0.5 l - 1080
  • 1 l - 540

<< wstecz