W naszej ofercie znajd? Pa??stwo brykiet do kominków, tzw. brykiet o??ówkowy.
Jest to materia?? zgrzewany w wysokiej temperaturze bez u??ycia dodatków klej?cych, po prostu czysta ekologia. ?atwy i komfortowy w u??yciu a co najwa??niejsze bardzo wydajny przez co zadowoli najbardziej wybrednych klientów lubi?cych ciep??o p??yn?ce z kominka w??ród dooko??a szerz?cej si? zimy

Nasza firma produkuje:

 

W naszej ofercie handlowej znajd? Pa??stwo równie?? ekologiczny brykiet o??ówkowy, a tak??e ekologiczn? rozpa??k? w kostce. Nasze produkty u??atwiaj? i zwi?kszaj? komfort korzystania z ciep??a p??yn?cego z kominka, czy te?? skróc? czas rozpalania grilla.